FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Synes du det kan være vanskelig å vurdere kvaliteten av helseinformasjonen på nettet? Her er en sjekkliste vi håper kan være til nytte
skrevet av: Helse Vett 03.01.11
For å bli sikrere på at den informasjonen du får fra dine helse-nettsteder er til å stole på, foreslår vi at du vurderer dem opp mot punktene i vår sjekkliste:

Kvinne holder liste

VIKTIG Å SJEKKE PÅ ALLE NETTSTEDER OM HELSE

 • Oppgir de kontaktinformasjon (navn, adresse, elektronisk adresse, telefonnummer) på websiden?
 • Fremgår det hva som er formålet med siden (inkludert ev. kommersielle formål)? 
 • Fremgår det hvem som er målgruppe, hvem de henvender seg til?
 • Oppgir nettstedet at informasjonen som legges fram er kvalitetssikret av fagfolk?
 • Kan du finne informasjon om hvor de har sine opplysninger fra og når de er fra?
 • Fremgår det når siden sist ble oppdatert?
 • Er den oppdatert nylig?
 • Sies det noe om hvordan siden blir finansiert?
 • Oppgir nettstedet hvilken policy de har ovenfor reklame?
 • Skiller de klart mellom reklame og redaksjonelt stoff?  
 • Oppgir de at ev. informasjon fra deg ikke vil bli videreformidlet til andre?
 • Er det forklart hvordan hvilken praksis de har med hensyn til lenking?
 • Har du et generelt inntrykk av at de er seriøse? 

SÆRLIG VIKTIG Å SJEKKE PÅ NETTSTEDER SOM TILBYR KONTAKT VIA E-POST

    • Sies det at du ikke må formidle helseopplysninger som kan knyttes til din person via vanlig e-post?
    • Ber de om opplysninger om deg som ikke er nødvendige for å kunne besvare din henvendelse?
    • Finner du informasjon om datasikkerhet, personvern og om eventuell lagring av din henvendelse?
    • Definerer de klart hvilken type henvendelser de har som målsetting å besvare?
    • Fremgår det hva de vil gjøre med henvendelser som ikke kan eller bør besvares via elektronisk kommunikasjon?
    • Fremgår det hvor lang tid det kan ta før du får svar?
    • Får du svar innen rimelig tid?
    • Har de en ansvarsfraskrivelsesklausul? Synes du den er tilpasset dette spesielle nettstedet?

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS