FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

HelsE-vett.no
skrevet av: Helse Vett 23.07.14

Internett åpner mange muligheter for deg som er ute etter helseinformasjon. Selv om kvaliteten på informasjonen varierer, er det ingen grunn til ikke å bruke Internett i helsesammenheng. Du må imidlertid selv vurdere kvaliteten av det du finner.

Foto: Oddvar Hagen, NSTFormålet med helsE-vett.no er å komme med forslag og tips som kan være nyttige for deg som surfer etter helseinformasjon eller bruker netthelsetilbud. Vi bringer deg også nyheter om e-helse med jevne og ujevne mellomrom. 
 

 

Redaktør for helsE-vett.no er Ellen K. Christiansen, sjefsrådgiver/jurist NST.

Foto: Oddvar Hagen

 

Foto: Oddvar Hagen, NSTHelsE-Vett.no er ikke kommersiell. Siden er laget og driftes av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).
 

Postadresse:
Nasjonalt senter for samhandling og  telemedisin
Universitetssykehuset i Nord Norge HF (UNN)
Boks 35
9038 TROMSØ

Foto: Oddvar Hagen

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS