FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Kan jeg opptre anonymt på Internett?
skrevet av: Helse Vett 09.08.13

På Internett kan du opptre anonymt overfor andre brukere du møter der. Såfremt du ikke gir fra deg personlige opplysninger kan ingen av dem du chatter, mailer eller diskuterer med vite hvem du er. Men nettstedene du besøker kan finne ut om datamaskinen din har vært innom dem. Det er ikke bare navn og fødselsnummer som kan brukes til å identifisere deg. Du kan også spores opp via telefonnummer, adresse, bilnummer, IP-nummer, o.l.

Nettstedene kartlegger Internettbruken fra ulike maskiner. Er du eneste bruker av en bestemt maskin vil det si at nettstedene kan finne ut mye om deg, selv om de ikke har dine personopplysninger.

Selv om du stoler på at nettstedet du har valgt ikke videreformidler informasjon fra deg, bør du huske at det du sier kan overhøres av andre.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS