FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Bakgrunn for vårt lenkeutvalg

Våre lenker leder stort sett til offentlige nettsteder. Vi har også en lenket til ulike pasient- organisasjoner. Vi har gjennomgående lenket til nettsteder vi håper og tror kan være nyttig for deg som er interessert i helse på nettet, og som vi tror er av god kvalitet.

Ingen av lenkene leder direkte til helserelaterte tilbud på nettet. Grunnen til dette er at vi mener at vi i så fall må vurdere dem løpende, dvs. at vi "garanterer" kvaliteten av dem over tid. Dette vil kreve mye ressurser i tillegg til at kriteriene for slik vurdering må utarbeides. Foreløpig er ikke dette en oppgave helsE-vett.no har anledning til å prioritere. Vi håper likevel at våre lenker kan være til nytte for deg.


Sist oppdatert: 23.07.14
Oversikt over norske pasientorganisasjoner

Lenker til norske pasientorganisasjoner finner du på hjemmesiden til Norsk helseinformatikk-for helsepersonell.


Sist oppdatert: 23.07.14
Offentlige institusjoner

Datatilsynets hjemmeside: Inneholder mye og lett tilgjengelig informasjon om personvern. 

Folkehelseinstituttet: Oversikt over fagområder og formål.

Fritt sykehusvalg: Sosial- og Helsedepartementets informasjonsside over rett til fritt sykehusvalg med oversikt over ventetid til de forskjellige sykehus etter inngrep.

 

Helsedirektoratet, Avdeling for standardisering: Er et kompetansesenter for bruk av IT i helse- og sosialsektoren

Helsedirektoratet, E-helsegruppen: Skal sikre overordnet samordning, koordinering og prioritering av IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren

 

Helseforetakene i Norge: Fra 2002 overtok Staten eierskap for offentlige sykehus i Norge. Dette nettstedet gir en oversikt over helseforetakene, og linker til de sykehusene som har web-sider.

Norge.no - veien til offentlig informasjon og tjenester: Oversikt over offentlig informasjon og tjenester.

Pasient- og brukerombudene: Oversikt og informasjon om pasientombud i Norge med adresseoversikt.

Statens Helsetilsyn: Helsetilsynets hjemmeside. Inneholder bl.a. informasjon om offentlig helseinstitusjoner, samt en liste over norske helsesider.

UNG.NO er en offentlig informasjonskanal for ungdom mellom 13 og 20 år. Her behandles mange temaer, også temaer knyttet til ungdom og helse. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).


Sist oppdatert: 23.07.14
Oppslagsverk og søkesider

Startsiden finnes pekere til en rekke medisinske oppslagsverkhelsesider i inn-og utland.

Helsebiblioteket - formidler oppdatert faglig kunnskap fra norske og internasjonale fagmiljøer beregnet på helsepersonell. Dette driftes av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Universitetsbiblioteket ved Oslo Universitet har samlet lenker til det de mener er god helseinformasjon, og viser samtidig til nettstedet sunnskepsis.no.

Startsiden inneholder også en oversikt over ulike søketjenester.


Sist oppdatert: 23.07.14
Internasjonale sider

EUs felles folkehelseportal på mange språk, derunder dansk (DA):
Health-EU Portal

Hjelpemiddel til å avsløre kvakksalveri og svindel:
Quackwatch

U.S. National Institutes of Health: "Linking patients to medical research":
Clinical Trials.Gov

Sveriges "Sjukvårdsrådgivning" finnes her.

 

Kvalitetskriterier for helserelatert informasjon på Internett:

SAM Suitability Assessment of Materials for evaluation of health-related information for adults-tilbyr hjelp til å vurdere egnet informasjon ift. ulike målgrupper

10 gode råd fra Danmark mht. hvordan du kan sikre deg at informasjonen du finner er god.

En rekke andre kvalitetskriterier/kvalitetssikringssystemer finner du her:

EUs kvalitetskriterier  ble utformet allerede i 2002, men har fortsatt sin aktualitet.

Discern tilbyr et spørreskjema som skal gjøre det lettere for brukerne å vurdere kvaliteten av nettsteder.

HON (Health on the Net Foundation) er et akkrediteringssystem for helserelaterte nettsteder.

JAMA har guidelines for medisinske og helserelaterte nettsteder.

MedCIRCLE har som overordnet målsetting å utvikle å støtte teknologi som kan gi konsumere tilgang til god og pålitelig helseinformasjon på nettet.

MedIEQ er et EU-finansiert prosjekt med målsetting å utvikle et automatisert kvalitetssikringssystem for helserelaterte web-sider.

Quatro - The Quatro Plus Project var et prosjekt som skulle støtte opp under systemer for kvalitetsmerking av websider for å styrke brukernes tillit og gjøre dem bedre i stand til å velge hva slags innhold de ville benytte seg av.

Sunnskepsis.no har som formål i gi pasienter og helseinteresserte råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang til forskningsbasert helseinformasjon. Den er utviklet av forskere og helsepersonell i samarbeid med både pasienter og friske.

WRAPIN (Verdensomspennende online pålitelig råd til pasienter og individer) gjør det mulig å sammenligne helse- / medisinske dokumenter i en sammenkoblet kunnskapsbase for å bringe på det rene om informasjonen eksisterer i publisert materiale. 

 


Sist oppdatert: 23.07.14
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvordan går jeg egentlig frem for å finne helseinformasjon på Internett?
Kan jeg opptre anonymt på Internett?
Hvor finner jeg helseinformasjon på norsk, skandinavisk og engelsk?
Hvem kvalitetssikrer helsetilbud på Internett?
Kan personlige opplysninger komme på avveie?
Flere spørsmål...
LENKER
helsE-vett.no har lenker til offentlige institusjoner, pasientorganisasjoner, søkemotorer og internasjonale sider som omhandler helse på Internett. HelsE-vett.no tilbyr deg informasjon om hvrdan internett kan bli og blir brukt i helsesammenheng, men ikke helseinformasjon. Du finner ingen lenker til helsetilbud på Internett på våre sider. På siden "Spørsmål" ser du hvordan du går frem for å finne helsetilbud på nettet.
SØK PÅ HELSE-VETT.NOPubliseringsmotor utviklet av CustomPublish AS